Huidige vervoersstromen

Dat er een overcapaciteit is aan voertuigen die de gehele dag nagenoeg dezelfde route rijden is langer bekend. Regionaal en provinciaal worden er veel verschillende vervoersstromen aangeboden. Deze diensten gaan vaak over dezelfde routes. De capaciteit van deze voertuigen wordt zelden maximaal benut doordat ze vaak niet vol zitten, en van de rolstoelvervoersmogelijkheid wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Semi-overheden en non-profit organisaties spelen een dominante rol in al deze vervoersstromen. Hier word de komende jaren echter behoorlijk op bezuinigd en dit gaat vaak ten koste van de cliënten.

Met Mobility4care kan men een enorme besparing behalen op deze vervoerskosten door hogere efficiency, minder inspanning en lagere administratieve lasten.

vervoer